Bilişim Hukuku

İçindekiler

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, bilişim hukuku önemli bir hukuki disiplin haline gelmiştir. Bilişim hukuku, dijital dünyada yaşanan hukuki sorunları ele alan sürekli gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Veri güvenliği, kişisel verilerin korunması, siber suçlar, telif hakları, elektronik ticaret gibi konular bilişim hukukunun temel başlıklarını oluşturur. Çavuşoğlu Erzurum Avukat Hukuk Bürosu olarak, bilişim hukukuyla ilgili geniş bir yelpazede hizmetler sunmaktayız.

Müvekkillerimizin bilişim hukukuyla ilgili ihtiyaçlarına yönelik olarak, veri güvenliği politikalarının oluşturulması, kişisel verilerin korunması konusunda danışmanlık, siber saldırılar ve dijital suçlarla mücadele, telif hakkı ihlalleri ve marka koruması gibi konularda size profesyonel bir yaklaşım sunuyoruz. Ayrıca, bilgi teknolojileri sözleşmeleri, elektronik ticaret hukuku ve siber güvenlik gibi konularda da size hukuki destek sağlıyoruz.

 Çavuşoğlu Hukuk Bürosu olarak, Bilişim Suçlar Avukat – Hukuku alanında uzman avukatlarımızla müvekkillerimize profesyonel hizmet sunuyoruz. Bilişim  Hukukunda sizlere danışmanlık yapıyor ve yargı sürecinde hukuki destek sağlıyoruz. Kanunlara, güncel gelişmelere, güncel olaylara hakimiyetimiz ve deneyimlerimizle hukuki süreçlerinizi en iyi şekilde yönetiyoruz. Bilişim Hukuku alanında tecrübeli ve uzman kadromuzla hizmet veriyoruz. Bilişim Hukuku  alanında profesyonel destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Çavuşoğlu Hukuk Bürosu tarafından Bilişim Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

ÇVS Avukat Bürosu Bilişim Hukuku Hizmetleri

 • Tasarım Hakkı İhlali Nedeniyle İçerik Kaldırma,
 • Sosyal Medya Hesaplarının Korunması (Sahte Twitter, Facebook, İnstagram, Youtube Hesaplarının Kapatılması Veya Geri Alınması.)
 • İnternet Ortamında Haksız Rekabet
 • İnternet Ortamında Telif Hakkı İhlalleri,
 • İnternet Ortamında Marka Ve Tasarım Hakkı İhlaller
 • İnternet’te Yayınlanan Eserlere İlişkin Fikri Haklar
 • Elektronik Sözleşmeler, Çerez Politikaları
 • Kvkk Ve Gdpr.
 • Markanızın Sosyal Medya Ve Internet Ortamında Taklitlerine Karşı Hukuki İşlemler
 • Olumsuz Haber, İçerik  Ve Videoların İnternet Ortamında Kaldırılması
 • İnternet Ortamında Telif Hakkı İhlallerinin Engellenmesi
 • Telif Hakkı İhlali Nedeniyle İçerik Kaldırma Ve Erişimin Engellenmesi
 • Internet Üzerinden Yapılan Marka İhlallerinin Önlenmesi
 • Elektronik Tespit İşlemleri.
 • İçerik Ve Yer Sağlayıcılarına Yasal Danışmanlık Hizmeti.
 • Bilişim Suçlarına İlişkin Ceza Davaları
 • Alan Adı İhtilafları, (.Com, .Com.Tr Alan Adlarının Geri Alınması)
 • Alan Adı İptal Davaları, Bilişim Sisteminin Hukuka Aykırı İhlali, Bozulması, Engellenmesi, Bilişim Sistemindeki Verilerin Kopyalanması, Yok Edilmesi Gibi Bilişim Suçları İle Her Türlü Hukuki Mücadelenin Sağlanması
 • Özel Hayatın İhlali Nedeniyle İnternetten İçerik Kaldırma.
 • Marka Hakkı İhlali Sebebiyle İçerik Kaldırma
 • Markaların Alan Adı Olarak Taklit Edilmesine İlişkin Davalar
 • Alan Adlarının İptaliyle İlgili Kurum Kararlarının İptali Davaları
 • Lisanslama Ve Hakların Korunması Kapsamındaki İşlemlerin Takibi
 • İnternet Ortamında Oluşabilecek Suçlar İle İlgili Dava Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Banka Veya Kredi Kartı Bilgilerinin Kötüye Kullanılmasından Doğan Davaların Takibi
 • Bilişim Sistemine Sızma- Girme Suçlarından Doğan Davaların Takibi
 • İnternet Üzerinden Satış Yapan İşletmelere Yönelik Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi
 • E-Ticaret Ve E-İmza Uygulamalarına Yönelik Hukuki Danışmanlık
 • Oluşturulan Sahte İçerik Veya Sahte Sosyal Medya Hesaplarının Kapatılmasına Yönelik Hukuki Süreçlerin Takibi
 • Yasak Program Veya Cihaz Kullanma Suçundan Doğan Dava Süreçlerinin Yönetimi
Internet Ve Bt Bilisim Teknolojileri Hukuku Avukati
İnternet Ve Bt Bilişim Teknolojileri Hukuku Avukatı Erzurum

Bilişim Hukuku Avukatı Ne Yapar?

Bilişim hukuku avukatı, internet ve bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarla ilgilenen avukatları tanımlar. Bilişim avukatı; bilişim sistemine girme suçu, banka, sosyal medya suçları, mobil suçlar ve kredi kartının kötüye kullanılması gibi suçlarla ilgilenir ilgilenir.

Bilişim Sistemi Nedir? Hukuk

Bilişim sistemleri, verilerin toplanıp yerleştirildiği ve yerleştirilen bu verilerin otomatik işleme tabi tutan dijital ve elektronik sistemlerin tamamı olarak tanımlanabilir. Bilişim sistemi bir cihazdan oluşabileceği gibi, birden çok cihaz aracılığı ile oluşturulan bilişim sistemleri de mevcuttur.

BTK Göre Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçu

Bilişim Hukuku Temel Kavramları

Bilişim teriminin birçok tanımı yapılmaktadır. Bilişim, elektronik sistemlerin tamamını içeren bir üst terimdir. Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak üretilen sonuçlar olarak kısaca tarif edilebilir. Ya da daha geniş ve farklı olarak; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığıyla düzenli bir biçimde işlenmeyi öngören bir bilimdir. Bir diğer tabirle, her türlü bilgi ve verinin elektronik bilgi işlem araçlarıyla işlenmesini ve değerlendirme tekniklerini konu alan bilim şeklinde de tanımlanabilmektedir.

Bilişim Hukukunu ise bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini önlemek amacıyla ortaya çıkmış olan bir hukuk dalı şeklinde tanımlayabiliriz.

Bilişim Suçları ise bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış olarak tanımlanabilir. Ya da, bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlar şekliyle de tanımlanabilir.

Bilişim Hukukunun Tarihi Gelişimi

İletişim ve bilişim alanındaki teknolojilerin her geçen gün artması ile birlikte artık bilgi toplumunda gelişen ve değişen dünyada “bilişim” kavramının ortaya çıktığı günden bu yana kendi ekonomik, sosyal ve kültürel dinamiklerini yaratmış, buna bağlı olarak da bilişim hukuku doğmuştur.

Bilişim yolları kullanılarak; terör örgütlerinin faaliyetlerini sanal dünyaya taşımaları, fikri mülkiyet haklarına yapılan tecavüzlerin ciddi boyutlara ulaşması, interaktif altyapının hırsızlık amacı ile de kullanılır hale gelmesi ve çocuk pornografisinin yaygınlaşması ve hackerlerin yaygınlaşması gibi nedenler yeni bir hukuk dalının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Ülkemizde internet ve bilişim sektorü ile ilgili olarak gerekli hukuksal zemine geç ulaşılmış olmasının nedeni, hukuk kurallarının bir anlamda olayları takip etme zorunluluğudur.

Ülkemizde bu alanda yaşanan en büyük sorun ise var olan mevzuatın yetersizliği yanında, mevcut pozitif hukuk normlarına işlerlik kazandıracak uygulamaların, ihtiyaca cevap verecek derinlikte olmama sorunudur.

Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların Yapısı

Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlara beyaz yaka suçları da denilir. Bu tür suçların genel olarak ortak özellikleri:

 1. Bilişim suçunun işlenmesinde bilgisayar sistemleri ve teknolojilerinin kullanılması,
 2. Bilişim suçunun sonucunda çok yüksek kazancın kolay ve daha az riskle temin edilmesi,
 3. Yeni suçlar olması nedeniyle gerekli kanun ve düzenlemelerin eksik ve yetersiz olması,
 4. Yeterli mevzuat olsa bile uygulamanın eksik bilgi veya yeteneğe sahip olma ihtimalinin yüksek olması,
 5. Diğer suç türlerine gore daha ağır maddi ve manevi sonuçlar doğurması,
 6. Suç mağdurlarının genelde bilinçsiz kullanıcılar ile ekonomi ve finans sektoründen olması,
 7. Ekonomik kaybın büyük olması nedeniyle, genelde basit suçlar haricinde güvenlik güçlerine bildirilmemesi,
 8. Normal kişiler yonüyle de bu tür suçun mağduru olunması durumunda genellikle takip edilmesi gereken prosedüre tam olarak hâkim olunmaması,
 9. Zarara uğrayan mağdurların büyük kuruluş ve işletmeler olması durumunda itibar ve prestij kaybetme korkusunun baskın gelmesi,
 10. Bilişim suçunu işleyenlerin genelde 17-35 yaş arasındaki gençlerden oluşması,
 11. Bilişim suçu mağdurlarının genellikle ticari faaliyette bulunan kurumlar olması,
 12. Suçluların çoğunluğu, bazen fiillerinin deşifre olunmaması için ihbar edilmeyeceğinden, bazen ise, bu fiilleri karşılayacak ceza normunun bulunmamasından cesaretle, eylemlerinin yaptırımsız kalacağına güvenle hareket etmektedir.
 13. Suçlular adi ve münferit olabileceği gibi organize de olabilmektedir.
 14. Bilişim suçu, bilgi teknolojilerinden sonra ortaya çıkan yeni bir suç çeşididir.
 15. Bilişim suçu ile bilişim yoluyla işlenen suç ayrılmaktadır.
 16. Bilişim suçu ile mücadele bilinçlendirme ayağı da olan komplike bir süreçtir.
 17. Suçlu ve suç yontemi hızlı bir şekilde gelişebilmektedir.
 18. Genellikle uluslararası boyutu bulunmaktadır.
Bilisim Hukuku Bilisii Teknolojileri Avukati
Erzurum Bilişim Hukuku Bilişim Teknolojileri Avukatı

Bilişim Hukuku – Bilişim Suçu Türleri

Bilişim suçları amaçlarına ve yontemlerine gore çok çeşitli türlere ayrılabiliriz. Buna gore bilişim suçlarını aşağıdaki şekilde tasnif edebiliriz.

 • Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim
 • Bilgisayar Sabotajı
 • Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
 • Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
 • Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı
 • Kişisel Verilerin Kotüye Kullanılması
 • Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi
 • Yasadışı Yayınlar
 • Ticari Sırların Çalınması
 • Terorist Faaliyetler
 • Çocuk Pornografisi
 • Hacking
 • Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.)

Paylaş:

WhatsApp
Telegram
Email
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Yazdır

Faydalı Bilgiler

Boşanma Avukatı
Çavuşoğlu Hukuk

Boşanma Sürecinde Yapılması Gerekenler

Boşanma süreci evlilik birliğini bitirmek artık devam ettirmek istemeyen tarafların psikolojik olarak yönetmesi gerektiği gibi hukuki olarak yönetmesi gereken bir süreçtir. Boşanma sürecinin hukuki boyutunda alanında uzman avukatlardan destek almak taraflar açısından hem süreci kolaylaştıracak hem de hukuki hak kayıplarının önüne geçecektir. Boşanma sürecine hazırlanırken dikkat etmeniz gerekenler

Devamını Oku >
Türkiye’deki Avukat Sayıları 2024
Genel
Çavuşoğlu Hukuk

Türkiye Avukat Sayısı 2024

01.01.2024 İtibariyle Türkiye’deki Barolara Kayıtlı Avukat Sayıları BARO ADI KADIN AVUKAT SAYISI ERKEK AVUKAT SAYISI TOPLAM AVUKAT SAYISI İstanbul Barosu 32608 29979 62587 Ankara Barosu 11869 11815 23684 İzmir Barosu 6832 6394 13226 Antalya Barosu 3468 3673 7141 Bursa Barosu 2510 3195 5705 Adana Barosu 2106 2354 4460 Konya Barosu 1716 2085 3801 Mersin Barosu

Devamını Oku >
Boşanma Avukatı
Çavuşoğlu Hukuk

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?Nasıl Açılır?

Boşanma türlerinden birisi olan ve aile mahkemelerinde en sık görülen dava türlerinden birisi olan çekişmeli boşanma davası nedir? Şartları ve türleri nelerdir? Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır ve karardan sonra ne olur?

Devamını Oku >

Detaylı Bilgi için Hemen İletişime Geçiniz