Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?Nasıl Açılır?

İçindekiler
Boşanma türlerinden birisi olan ve aile mahkemelerinde en sık görülen dava türlerinden birisi olan çekişmeli boşanma davası nedir? Şartları ve türleri nelerdir? Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır ve karardan sonra ne olur? Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, çatışmalı boşanma davasının eşler arasında anlaşmalı olmadığı zamanlarda anlaşamadıkları herhangi bir hususun mahkeme nezdinde dile getirilip haklarını aradıkları boşanma davası türü olduğunu söyledi.
Cekismeli Bosanma Avukati Mehmet Rasit Cavusoglu
Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı Mehmet Raşit Çavuşoğlu
Çatışmalı boşanma davasının iki türü olduğunu ifade eden Avukat Çavuşoğlu, “birisi anlaşmalı boşanma, ikincisi ise çekişmeli boşanma davasıdır” dedi. Sözlerine, “Çekişmeli boşanma da eşler boşanma talebiyle birlikte diğer tüm haklarını mahkeme nezdinde dile getirip hak arayışı içerisine giriyorlar.” Şeklinde devam eden Çavuşoğlu tarafların haklarını sıraladı.
 • Boşanmayla birlikte eğer var ise çocukların velayetleri,
 • Kendileri ve çocukları için nafaka,
 • Maddi ve manevi tazminat
 • Resmi nikâh tarihinden sonra edindikleri bir mal var ise bu mal üzerinde ki hakların dile getirilmesi.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

“Çekişmeli boşanma davası kanun gereği aile mahkemelerine açılmak zorundadır. Aile mahkemesi hâkimleri, çekişmeli boşanma davasında taraflardan dilekçelerini alır, taleplerini alır ve yargılama neticesinde hukuka uygun bir karar verir. Çekişmeli boşanma davası süreci şu an da Türkiye’de bir ila bir buçuk yıl arasında sürmekte.” Çekişmeli boşanma davalarında tarafların birbirlerine karşı sert tutumlar sergilediğini dile getiren Av. Mehmet Raşit Çavuşoğlu, ailelerin davaya müdahil olmasıyla davanın ceza mahkemelerine kadar gidebileceğini söyledi. “Çekişmeli boşanma davasında genelde karşılaştığımız bazı durumlar vardır. Eşler bazı durumlarda birbirlerine karşı hırçın tutumlar sergileyebiliyorlar. Çünkü hak arayışı her iki taraf içinde geçerli olduğu için iki tarafta kendini haklı görüyor ve kendi talebinin mahkemece kabul edilmesini istiyor. Dolayısıyla bu karşı tarafın hırçınlaşmasına sebep oluyor. Çekişmeli boşanma davalarında gördüğümüz diğer problemlerden birisi de ailelerin davaya müdahil olmasıdır.”

Çekişmeli boşanma davası hangi şartlar altında açılır?

“Çekişmeli boşanma davası açabilmek için tarafların eğer hukuki bilgi ve yeterliliği var ise adliyeye gidip aile mahkemelerine bir dilekçe vermeleri ve bu dilekçe de tüm taleplerini dile getirmeleri gerekiyor. Eğer bu yeterliliği yoksa kesinlikle bir avukat ile çalışmalarını öneririz. Zira avukatlık hizmeti bu konu da vatandaşa çok fayda sağlayacaktır. Çünkü çekişmeli boşanma davası teknik bir davadır. Hukuk açısından işin terminolojisine dökülecek bir davadır. Çoğu mahkemelerde hâkimlerimizin bile bazı durumlarda zorlandığı, üst mahkemelere gidip üst mahkemelerden sonra yargılamanın şekillendirildiği bir dava türüdür. Bu davanın devam ettirilmesi için her iki tarafında ellerinde haklı gerekçeleri olması gereklidir veya her iki tarafı da kusurlu çıkaracak bir gerekçe olmak zorundadır. Bu gerekçeler; zina, hayata kast, pek kötü davranış, onu kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat, terk etme ve akıl hastalığı gibi özel gerekçeler vardır. Bunların dışında bir de genel sebepler vardır. Bunlarda halk tabiri ile şiddetli geçimsizliktir.”

Çekişmeli boşanma davasında karar verildikten sonra ne olur?

Çekişmeli boşanma davasının karar verdikten sonra ki süreci de vardır. Mahkeme karar verildikten sonra taraflara itiraz süresi koyuyor. Kanun gereği her iki tarafında itiraz hakkı vardır. Bu itiraz süresi boyunca taraflar bölge adliye mahkemelerine akabinde de bu mahkemelerden gelecek cevaba göre de daha üst mahkeme olan Yargıtay’a başvuru hakkı elde ediyor. Erzurum Boşanma Avukat Ofisi hizmetlerine ihtiyacınız olduğunda, yerel ve Türkiye geneli boşanma avukatlık hizmeti veren Çavuşoğlu avukatlık ofisiyle iletişime geçebilirsiniz. Hukuki sorunlarınızı dikkatlice açıkladığınızda, size en uygun avukatlık hizmetini vermeye yardımcı olacağız.

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği – Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Dava Dilekçesi

ERZURUM NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE Davacı : B.A (T.C. Kimlik No: ____________) Adresi : Davalı. : B.B (T.C. Kimlik No: _____________) Adresi : Dava : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir. Açıklamalar : 1. Davacı ve davalı …… tarihinde evlenmiştir. Tarafların bu evlilikten Z.B adında çocukları bulunmaktadır. 2. Davacı ve davalı arasında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başlanmıştır 3. Davalı ile müvekkilim arasındaki evlilik, davalının müvekkilime yönelik sorumsuz davranışları ve şiddet içeren tutumları nedeniyle çekilmez bir hal almıştır. Hukuki Deliller: Nüfus kayıtları, tanık ve her türlü delil Hukuki Nedenler: MK. md. 166 Sonuç ve Talep: Davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, Müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren aylık …..TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, Müvekkilim için dava tarihinden itibaren aylık …..TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, Karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. Davacı Vekili Av. Mehmet Raşit Çavuşoğlu İmza

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği – Özel Sebeplere Dayanan Boşanma Davası Dilekçesi

ERZURUM NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE Davacı : B.A, adres, T.C. Kimlik No:… Kimlik No:… Av. Mehmet Raşit Çavuşoğlu Davalı : B.B.. adı soyad, adres, T.C. Kimlik No:… Dava : Zina nedeniyle boşanma Açıklamalar : Müvekkilim ile B.A. … tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların evliliklerinden …. doğumlu E.B. isimli bir çocukları olmuştur. Evlilik birliği devam ederken müvekkilim Z.B. evi geçindirmek ve para kazanmak için …. iline giderek inşaatlarda çalışmış ve gelirinin belli bir kısmını eşi olan davalıya göndererek evin geçimini sağlamıştır. Ancak bu süreçte davalının aynı mahallede oturan E.T isimli bir erkekle ilişkisinin olduğunu öğrenen müvekkilim, davalıyı takip etmeye başlamıştır. Bu kapsamda … tarihinde … isimli otelde E.T. ile buluştuğunu ve bir gece beraber kaldıklarını tespit eden müvekkilim, zina nedeniyle davalıdan boşanmak istemektedir. Bu nedenle müvekkilim Z.B. ile davalı B.B’nin TMK m. 161/1 hükmü uyarınca boşanmalarına, müşterek çocuk O.B.’nin velayetinin müvekkilim olan Z.B.’ye verilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmek zarureti doğmuştur. İddiamızın Dayanağı Olan Vakalar : 1. Müvekkilim ile davalı evlidir. 2. Davalı evlilik devam ederken zina yapmıştır. 3. Davalının eylemi nedeniyle müvekkilimin onuru zedelenmiş evlilik birliğinin bir anlamı kalmamıştır. Hukuki Deliller : 1. Aile nüfus kayıt örneği 2. …. isimli hotel kayıtları, fotoğraflar, Tanık beyanları, Tanık lisesi a)……., Adres… b)……., Adres… c)……., Adres… Hukuki Sebepler : TMK m. 161/1, 169, 174 Sonuç ve Talep : Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı iş bu davanın kabulü ile; 1-Müvekkilim … ile davalı …’nın TMK m. 161/1 hükmü uyarınca boşanmalarına, 2-Müşterek çocuk …’nın velayetinin müvekkilim ….’ye verilmesine, 3- Müşterek çocuk ile davalı arasında makul ölçüde kişisel ilişki kurulmasına, 4-Müşterek çocuk … için dava tarihinden itibaren aylık 2.000 TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık 2.000 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, 5- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, Karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/… Davacı Vekili Av. Mehmet Raşit Çavuşoğlu İmza

Çekismeli Boşanma Dilekcesi Örnegi >

 

Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu İletişim Bilgileri

Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, Erzurum Barosu’nda 1252 sicil numarası ile avukatlık yapmaktadır.
Adı Soyadı Mehmet Raşit Çavuşoğlu
Baro Sicil No 1252
Baro Kaydı Erzurum Barosu
Telefon Öğrenme 0530 025 0776

Diğer Avukatlık Hizmetlerimiz

 1. Ceza Hukuku: Suçlamalarla ilgili savunma yapma, ceza davalarında müvekkil temsil etme.
 2. Aile Hukuku: Boşanma, velayet, nafaka gibi ailevi konularla ilgili danışmanlık ve hukuksal destek sağlama.
 3. İş Hukuku: İşçi hakları, iş sözleşmeleri, iş yerinde mobbing gibi iş hukuku konularında danışmanlık ve savunma hizmetleri.
 4. Gayrimenkul Hukuku: Taşınmazlarla ilgili hukuki danışmanlık, tapu işlemleri, mülkiyet sorunlarının çözümü gibi hizmetler.
 5. Ticaret Hukuku: Şirket kuruluşları, ticaret sözleşmeleri, alacak tahsili gibi ticari konulara ilişkin hukuki destek.
 6. Miras Hukuku: Miras davaları, mirasçılık, miras paylaşımı gibi miras hukukuyla ilgili hizmetler.
 7. İş ve İstihdam Hukuku
 8. Hukuk Yardımı
 9. Uluslararası Hukuk
 10. Hukuki Yazı
 11. Hukuki Bildirim
 12. İnşaat Hukuku
 13. Ticaret hukuku
 14. Sözleşme Hukuku
 15. Göçmenlik Hukuku
 16. Boşanma Hukuku
 17. İdare hukuku
 18. Enerji hukuku
 19. GES Hukuk
 20. Kamulaştırma Hukuku
 21. Lojistik ve Taşıma Hukuku
 22. Gayrimenkul ve Kira Hukuku
 23. Petrol Piyasası Hukuku
 24. Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku
 25. İcra ve İflas Hukuku
 26. Kitle İletişim Hukuku
 27. Patent Hukuku
 28. Patent Davası Açma
 29. Marka ve Patent Hukuku
 30. Medya ve Reklam Hukuku
 31. Basın Hukuku
 32. Araştırma
 33. Veri Analizi
 34. Piyasa Araştırması
 35. Görevler Arası Ekip Liderliği
 36. Kurumsal Hukuk
 37. Medeni Hukuk
Erzurum’da Boşanma Avukatlık Hizmeti Verilen Adliyeler
Erzurum’daki Adliyeler Erzurum’daki Adliye Adresleri
Erzurum Adliyesi Yönetim Cad., Paşalar Mah., Merkez, Erzurum
Pazaryolu Adliyesi 21 Haziran Mah. Eski Bayburt Cad. Hükümet Konağı, Pazaryolu Merkez, Pazaryolu, Erzurum
Pasinler Adliyesi Şehit İshak Çelik Cad., Kasım Paşa Mah., Pasinler, Erzurum
Narman Adliyesi Tuzla Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat: 1, Narman Merkez, Narman, Erzurum
Oltu Adliyesi Okullar Cad., Aslan Paşa Mah., Oltu, Erzurum
Tekman Adliyesi İsmet Paşa Mah., Tekman, Erzurum
Karayazı Adliyesi Cumhuriyet Cad., Karayazı Merkez, Karayazı, Erzurum
Tortum Adliyesi Alparslan Mah. Erzurum Cad. Hükümet Konağı Kat: 1, Tortum Merkez, Tortum, Erzurum
Olur Adliyesi Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı, Olur Merkez, Olur, Erzurum
Horasan Adliyesi Merkez, Horasan, Erzurum
Şenkaya Adliyesi Aşağı Mah. Atatürk Cad. Hükümet Konağı Kat: 1, Şenkaya Merkez, Şenkaya, Erzurum

Paylaş:

WhatsApp
Telegram
Email
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Yazdır

Faydalı Bilgiler

Boşanma Avukatı
Çavuşoğlu Hukuk

Boşanma Sürecinde Yapılması Gerekenler

Boşanma süreci evlilik birliğini bitirmek artık devam ettirmek istemeyen tarafların psikolojik olarak yönetmesi gerektiği gibi hukuki olarak yönetmesi gereken bir süreçtir. Boşanma sürecinin hukuki boyutunda alanında uzman avukatlardan destek almak taraflar açısından hem süreci kolaylaştıracak hem de hukuki hak kayıplarının önüne geçecektir. Boşanma sürecine hazırlanırken dikkat etmeniz gerekenler

Devamını Oku >
Türkiye’deki Avukat Sayıları 2024
Genel
Çavuşoğlu Hukuk

Türkiye Avukat Sayısı 2024

01.01.2024 İtibariyle Türkiye’deki Barolara Kayıtlı Avukat Sayıları BARO ADI KADIN AVUKAT SAYISI ERKEK AVUKAT SAYISI TOPLAM AVUKAT SAYISI İstanbul Barosu 32608 29979 62587 Ankara Barosu 11869 11815 23684 İzmir Barosu 6832 6394 13226 Antalya Barosu 3468 3673 7141 Bursa Barosu 2510 3195 5705 Adana Barosu 2106 2354 4460 Konya Barosu 1716 2085 3801 Mersin Barosu

Devamını Oku >
Boşanma Avukatı
Çavuşoğlu Hukuk

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?Nasıl Açılır?

Boşanma türlerinden birisi olan ve aile mahkemelerinde en sık görülen dava türlerinden birisi olan çekişmeli boşanma davası nedir? Şartları ve türleri nelerdir? Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır ve karardan sonra ne olur?

Devamını Oku >

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Detaylı Bilgi için Hemen İletişime Geçiniz