Hakaret Suçu

İçindekiler

Hakaret suçu nedir? Hakaret suçunu bir kişinin onurunu zedeleyici nitelikte ifadeler kullanarak, sözlü veya yazılı olarak başka bir kişiye saldırıda bulunması olarak kısaca açıklanabilir. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir.

Hakaret suçunun cezai müeyyidesi suçun işleyiş anıyla başlamakta yani suçun öncesindeki niyetler bilemediniz için hakaretin edildiği an suçun işlendiği an olarak kabul edilmektedir.  Suçun işlendiğini tespit eden kişi veya kurum, olayı derhal yetkililere bildirmelidir. Olayın bildirilmesiyle birlikte, kolluk kuvvetleri (polis, jandarma) olayı soruşturur ve gerekli delilleri toplar. Mağdurun ifadesi, tanık ifadeleri, görgü tanıklarının beyanları ve diğer deliller, suçun işlendiği ve suçlu kişinin kimliğinin tespit edilmesi için önemlidir. Suçun kameralar önünde işlenmiş olması, mesajla yahut bir sosyal medya yorumuyla işlenmiş olması bu kayıtların sunulmasıyla delil niteliği taşıyacaktır.

Hakaret Sucu Erzurum Avukat
Hakaret Suçu Temsili Görseli

Hakaret suçu şikayete bağlı olup hakaretin ve hakaret edenin öğrenildiği andan itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunulması gerekmektedir ve suçun bu haliyle uzlaştırmaya tabidir. Fakat hakaret suçunun kamu görevlisine karşı işlenmesi durumunda bu suç şikayete bağlı olmayacak resmen savcı tarafından soruşturma başlatılabilecektir.

Soruşturma aşamasından sonra, savcı suçun unsurlarını inceleyerek iddianame düzenler. İddianame, şüphelinin kimliğini, suçun unsurlarını, delilleri ve mağdurun taleplerini içerir. İddianame, suçlunun yargılanmasını gerektiren yeterli delillere dayandığında, mahkemeye sunulur. Mahkeme aşaması literatürde kovuşturma aşaması olarak adlandırılmaktadır.

Mahkeme aşamasında, hakaret suçuyla ilgili davanın görülmesi ve değerlendirilmesi gerçekleşir. Kovuşturma aşamasında artık şüpheli sanık olarak adlandırılır ve hukuki temsilcisiyle birlikte savunma yapar. Mağdur ve tanıklar da ifade verir. Mahkeme, delilleri değerlendirir ve tarafların argümanlarını dinler. Ardından, suçun oluş şekli, cezanın ağırlaştırılmış yahut indirimine sebep olan hallerin varlığı , deliller tanık beyanları, sanık müdafiilerinin sabunlarını dikkate alarak bir karara varır.

Hakaret Suçu TCK (Türk Ceza Kanunu)

Hakaret suçunun cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesine göre belirlenir. Suçun niteliğine, hakareti işleyen kişinin kastına ve mağdura verilen zararın derecesine bağlı olarak ceza miktarı değişebilir. Hakaret suçu, hafif hakaret ve ağır hakaret olarak kanundan kaynaklı olarak ikiye ayrılır.

Hafif hakaret suçu işleyen kişiye 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Ağır hakaret suçu işleyen kişiye ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanır. Ağır hakaret suçunda hakaretin kamuya açık bir yerde veya basın yoluyla işlenmesi durumunda ilgili ceza daha da arttıracaktır. Mahkeme, sanığı suçlu bulduğunda, ceza miktarını belirler.

Ancak, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen bazı durumlar ve şartlar altında cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya denetimli serbestlik gibi alternatif yaptırımlar da uygulanabilir. Bu alternatif yollarda sanığın cezaevinde değil suça karışmamak şartıyla yahut kamuya yararlı bir işte çalışarak yahut belirli miktar parayı mahkemenin göstermiş olduğu yere yatırarak cezası infaz edilmiş olmaktadır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, denetimli serbestlik, cezanın ertelenmesi yahut ceza verilmesine yer olmadığı gibi kararların olduğu durumlarda ise bir yaptırımdan ziyade hukuki sonuç doğurmaktadır. Suçun işlendiği yıl ve niteliğine göre ilgili cezalara İstinaf ve Yargıtay gibi üst mercilerde itiraz yolu kanuni süreler boyunca açıktı. Bu sürelerin takibi önemlidir zira süreler kaçırıldığında ilgili ceza yahut beraat kararı kesinleşmiş olacaktır.

Hakaret Sucu Nedir Avukati
Temsili Hakaret Suçu Işleme

Hakaret Suçu Davası Avukatlık Hizmeti

Hakaret suçuyla ilgili hukuki sürecin adil, şeffaf ve etkili bir şekilde yürütülmesi suçu işleyen kişi için de mağdur için de büyük önem taşır. Adaletin sağlanması, itibarlarının korunması ve toplumda saygın bir ortamın oluşturulması da hedeflenir. Türk Hukuku‘nda hakaret suçuyla ilgili hukuki süreç, olayın bildirilmesi, soruşturma, iddianame, kovuşturma, üst mahkeme ve infaz aşamalarından oluşur. Suçun niteliğine mağdur ve sanığın  durumuna bağlı olarak ceza miktarı yahut beraat kararı belirlenir. Hakaret suçunda tarafların ceza hukukuna hakim ve tecrübeli bir avukat tarafından savunulması önem taşımaktadır. Çavuşoğlu Erzurum Avukatları Hukuk Bürosu olarak, Ceza Hukuku alanında hakaret suçunda uzman avukatlarımızla müvekkillerimize profesyonel hizmet sunuyoruz Ceza Hukukunda sizlere danışmanlık yapmak, savunma stratejileri geliştirmek ve yargı sürecinde hukuki destek sağlıyoruz. Müvekkillerimizin haklarını korumak, adil bir yargı süreci sağlamak ve en iyi sonuçları elde etmek için savunma stratejileri oluşturuyoruz. Kanunlara, güncel Yargıtay kararlarına hakimiyetimiz, analitik düşünme becerilerimiz ve güçlü savunma yeteneklerimizle hukuki süreci en iyi şekilde yönetiyoruz. Ceza Hukuku alanında haklarınızın korunması ve adil bir yargılama süreci için tecrübeli ve uzman kadromuzla hizmet veriyoruz. Ceza Hukuku alanında profesyonel destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Aranan terimler: hakaret davası, hakaret davası nasıl açılır?, hakaret davası cezası, hakaret davası tazminat miktarı, hakaret davası avukatı

Paylaş:

WhatsApp
Telegram
Email
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Yazdır

Faydalı Bilgiler

Boşanma Avukatı
Çavuşoğlu Hukuk

Boşanma Sürecinde Yapılması Gerekenler

Boşanma süreci evlilik birliğini bitirmek artık devam ettirmek istemeyen tarafların psikolojik olarak yönetmesi gerektiği gibi hukuki olarak yönetmesi gereken bir süreçtir. Boşanma sürecinin hukuki boyutunda alanında uzman avukatlardan destek almak taraflar açısından hem süreci kolaylaştıracak hem de hukuki hak kayıplarının önüne geçecektir. Boşanma sürecine hazırlanırken dikkat etmeniz gerekenler

Devamını Oku >
Türkiye’deki Avukat Sayıları 2024
Genel
Çavuşoğlu Hukuk

Türkiye Avukat Sayısı 2024

01.01.2024 İtibariyle Türkiye’deki Barolara Kayıtlı Avukat Sayıları BARO ADI KADIN AVUKAT SAYISI ERKEK AVUKAT SAYISI TOPLAM AVUKAT SAYISI İstanbul Barosu 32608 29979 62587 Ankara Barosu 11869 11815 23684 İzmir Barosu 6832 6394 13226 Antalya Barosu 3468 3673 7141 Bursa Barosu 2510 3195 5705 Adana Barosu 2106 2354 4460 Konya Barosu 1716 2085 3801 Mersin Barosu

Devamını Oku >
Boşanma Avukatı
Çavuşoğlu Hukuk

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?Nasıl Açılır?

Boşanma türlerinden birisi olan ve aile mahkemelerinde en sık görülen dava türlerinden birisi olan çekişmeli boşanma davası nedir? Şartları ve türleri nelerdir? Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır ve karardan sonra ne olur?

Devamını Oku >

Detaylı Bilgi için Hemen İletişime Geçiniz