Boşanma Sürecinde Yapılması Gerekenler

Boşanma süreci evlilik birliğini bitirmek artık devam ettirmek istemeyen tarafların psikolojik olarak yönetmesi gerektiği gibi hukuki olarak yönetmesi gereken bir süreçtir. Boşanma sürecinin hukuki boyutunda alanında uzman avukatlardan destek almak taraflar açısından hem süreci kolaylaştıracak hem de hukuki hak kayıplarının önüne geçecektir. Boşanma sürecine hazırlanırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar ise şu şekildedir:

 1. Finansal Durumun Değerlendirilmesi: Kişisel ve eş ortaklı mal varlıklarınızı listeleyin. Bu, mal paylaşımı, iştirak (çocuk nafakası),  bakım nafakası, yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat gibi mali hesaplamalar için önemlidir.
 2. Hukuki Belgelerin Toplanması: Evlilik cüzdanı, mal varlığı belgeleri, çocukların nüfus cüzdanları, duruma göre fotoğraflar ses kayıtları videolar, mesajlaşmalar, tanık listesi gibi delilleri toparlayın. Bu belgeler boşanma sürecinde gerekli olduğu gibi kararın kurulmasında etkili olacaktır.
 3. Çocukların Durumu: Eğer ortak çocuklarınız varsa, çocuklarınızın ihtiyaçları ve çıkarlarını göz önünde bulundurun. Velayet, nafaka ve diğer konularda çocukların haklarını koruyun ve onlara maddi manevi destek sağlayın. Eşinizle aranızdaki durumu çocuklarınıza yansıtmamaya dikkat edin.
 4. Psikolojik Destek Alın: Boşanma süreci psikolojik açıdan da dikkatli ve özenli bir şekilde yönetilmesi gereken hukuki olduğu kadar psikolojik de bir süreçtir. Bu yüzden bir uzmandan psikolojik destek almak önemlidir. Hatta mümkünse çocuklarınız için de bir pedagogdan psikolojik destek almanız hem çocuklarınız hem de sizler için çok daha sağlıklı olacaktır.
 5. Boşanma Avukatıyla Çalışmak: Boşanma süreci profesyonel şekilde alanında uzman ve tecrübeli bir boşanma avukatı ile yürütülmesi gereken bir süreçtir. Alanında uzman bir avukata danışın. Avukatınız süreci, gerekli evrakları ve haklarınızı size anlatacaktır. Boşanma davası esnasında uyulması gereken prosedürler süreler sunulması gereken evrakların mahkemeye sunulması, duruşmalar esnasında gösterilecek yerinde savunmalarla açmış olduğunuz davanız sağlıklı şekilde ilerleyecektir. Sürelerin kaçırılması, gerekli donanıma sahip olmayan kişilerle çalışılması ne yazık ki dava neticesini olumsuz etkileyecektir.
 6. Taleplerinizi Net Olarak Belirleyin: Boşanma sürecinde isteklerinizi net bir şekilde ifade edin. Mal paylaşımı, velayet, nafaka, maddi manevi tazminat, varsa ortak evin kullanımı, ziynet eşyaları gibi konularda açık olun. Dava dilekçeniz ve süreciniz bu şekilde daha kolay yönetilecektir.
 7. Aranızdaki Problemlere Çocukları Dahil Etmeyin: Çocuklarınızı bu süreçte mümkün olduğunca koruyun. Onları tartışmalardan uzak tutun. Taraflar arasındaki problemleri onlara yansıtmadan süreci sonuçlandırmaya odaklanın.
 8. Hayatınıza Devam Edin: Boşanma süreci zor olsa da, hayatınıza devam etmeye çalışın. Sevdiklerinizle vakit geçirin, psikolojik destek alın, kendinize zaman ayırın. Rutin hayatınızdan kopmayın.

Boşanma süreçleri için hızlı iletişim

Boşanma süreçleri hakkında daha fazla bilgi için iletişime geçiniz

İçindekiler

Boşanma davası nasıl açılır? Dava açılırken nelere dikkat edilir?

Bosanma Davasi Nasil Acilir Dava Acilirken Nelere Dikkat Edilir
Boşanma Davası Nasıl Açılır? Dava Açılırken Nelere Dikkat Edilir?

Boşanma davası açmak için öncelikle boşanma sebeplerini netleştirmeniz gerekmektedir. Ardından, boşanma davasının niteliğine göre anlaşmalı veya çekişmeli dava yollarından birine karar verilmelidir. Aşağıda boşanma davasının adım adım nasıl açılacağına dair bilgileri sizler için derledik:

 1. Boşanma Sebeplerini Belirleyin: Boşanma sebeplerinizi düşünüp derleyin. Boşanmanıza sebep olan ana etkenleri belileyin örneğin şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma vb. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma arasındaki farklar açısından bilgi alın.Anlaşmalı boşanma mı çekişmeli boşanma mı açılacağına karar verin.
 2. Boşanma Dilekçenizi Hazırlayın: Boşanma dilekçesi, ayrılığın nedenine göre profesyonelce bütün boşanma sebepleri yazılarak talepler net bir şekilde belirtilerek ve gerekli bütün deliller eklenerek hazırlanmalıdır. Boşanma dava dilekçesi taraflarca veya avukat aracılığıyla vekaleten hazırlanabilir. Çekişmeli boşanma davası için delillerin, yapılması istenen incelemelerin, tanık listesinin dava dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası için ise hazırlanan dava dilekçesine anlaşmalı boşanma protokolünü eklenmelidir.
 3. Yetkili Mahkemeye Başvurun: Boşanma davası için hazırlanan boşanma davası dilekçesi ile yetkili aile mahkemesine başvurun. Yetkili mahkeme, eşlerden birinin ikametinin bulunduğu yer mahkemesi veya son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olabilir. Anlaşmalı dava açılacaksa Türkiye’nin herhangi bir yerinde dava dilekçesi ve anlaşma protokolü eklenerek açılabilir.
 4. Harçları Ödeyin ve Davayı Açın: Adliyelerdeki tevzi bürolarına başvurarak tevzi formunu alın ve gösterilen harçları ödeyin. Harçları tam ve eksiksiz ödemeniz davanızın ilerleyen süreçte sağlıklı şekilde devam edebilmesi için önemlidir. Harç eksikliği davanızın usülden eksiklik sebebiyle reddolunmasına yahut işlemden kaldırılmasına sebep olabilir. Bu adımlardan sonra dava dosyanızın kaçıncı aile mahkemesinde görüleceği ve hangi dosya numarasıyla görüleceği belirlenir.
 5. Ön İnceleme Duruşması ve Tahkikat Aşaması: Aile mahkemeleri, kanundan kaynaklanan zorunluluk sebebiyle ön inceleme duruşması yapar ve ilk itirazları inceler. Eksiklik yoksa tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat aşamasında dosyanın iddia ve savunmaları incelenir. Yine bu aşamada davaya ilişkin deliller toplanır tanıklar dinlenir.
 6. Karar Duruşması ve İstinaf/Temyiz Aşamaları: Karar duruşmasında hakim kısa kararını açıklar. Bu kararda tarafların boşanmasına karar verilip verilmediği, çocukların velayeti, nafaka, maddi manevi tazminat gibi istemlere dair karar kısaca açıklanır. Daha sonra mahkeme tarafından uzunca gerekçeli karar yazılır, gerekçeli kararda hakim vermiş olduğu kararların sebebini tek tek açıklar ve gerekçelendirir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden sonra istinaf ve temyiz yoluna gidilir. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren temyiz ve istinaf yoluna başvurmaya dair süreler işlemeye başlar.

Boşanma davası için avukat tutmak gerekir mi?

Boşanma davaları hem anlaşmalı hem çekişmeli boşanma davaları için teknik bilgiyi gerektiren üzerine titizlikle çalışılması gereken hukuki süreçlerdir. Boşanma davaları; boşanma nedenlerinizin Yargıtay tarafından kabul edilip edilmediği, kanundaki düzenlemeler, yerleşik içtihatlar, mahkemenin size vereceği sürelerin kaçırılmaması, tebligatların takibi, duruşmaların yönetilmesi gibi pek çok hukuki aşamayı içerir. Dava sürecinde hazırlanması gereken pek çok dilekçenin profesyonel hukukçular tarafından yazılması , sürelerin takibi, delillerin sunulması, duruşmaların yönetilmesi uzman hukuki bilgi gerektirmektedir. Boşanma davası sürecini avukatla yürütmek için başlıca nedenler şunlardır:

 1. Hukuki Bilgi ve Deneyim: Boşanma davaları teknik bilgileri gerektiren hukuki süreçlerdir. Bu alanda uzmanlaşmış bir avukat boşanma davanızı profesyonelce ve iyi yöneterek sonuçlanmasına yardım eder. Hukuki bilgi ve deneyim, davanızın başarılı sonuçlanma olasılığını artırır.Yazılan dilekçelerdeki hukuki dil, önemli noktaların altının çizilmesi, benzer dosyalara dair örneklerin eklenmesi, delillerin önemine dikkat çekilmesi, duruşmalar esnasında gerekli müdahalelerin yapılması davanın seyrini etkilemektedir.
 2. Davaya Hazırlık: Avukatlar  davanızın kararını etkileyecek olan dava ve cevap dilekçelerinin tümünü özenle ve hukuka uygun şekilde hazırlar. Dava dilekçesi boşanma davasının en önemli yapı taşlarından biridir. Dava dilekçesinin uzman bir avukat tarafından hazırlanmış olması davanızın istediğiniz şekilde sonuçlanması için bir başlangıçtır. Ayrıca, delillerin listeye eklenilerek mahkemeye sunulması, tanıkların dinlenmesi, duruşmaların, sürelerin takip edilmesi avukatınız tarafından yapılır. Bu da olası hukuki hataların, hak kayıplarının önüne geçmesine yardımcı olur
 3. Haklarınızın Korunması: Avukatlar müvekkillerinin haklarını korumak için çalışır.Boşanma, mal paylaşımı, nafaka, velayet maddi manevi tazminat gibi konularda size en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceğini bilir. Maddi ve manevi haklarınızı korur ve savunur. Süreleri, duruşmaları, tebligatları güncel gelişmeleri takip ederek davanın lehinize sonuçlanmasına yardımcı olur.
 4. Anlaşmalı veya Çekişmeli Davalarda Yardım: Çekişmeli boşanma davalarında avukat desteği dava dilekçesinin yazımında, duruşmalarda, gerekli delillerin mahkemeye sunulmasında, sürelerin takibinde istinaf ve yargıtay gibi üst mahkemelere başvuruların yapılması esnasında ihtiyaç duyduğunuz hukuki desteği sunar. Anlaşmalı boşanma davalarında ise dilekçenin yazımı anlaşmalı dava protokolünün hazırlanmasında size yardımcı olur. Anlaşmalı boşanma protokolü bütün taleplerin tek tek ve doğrudan yazılarak hazırlanması gereken özen isteyen bir sözleşme gibidir bu süreçte de avukatınız sizin için bu protokolü ve dava dilekçesini hazırlayacak mahkemeye sunacak ve gerekli işlemleri tamamlayacaktır.

Boşanma davalarında alanında uzman boşanma avukatı ile çalışmak haklarınızı korur, davanın lehinize sonuçlanmasına yardımcı olur. Benzer içerikte pek çok dosyayla karşılaşmış olan deneyimli avukatlar boşanma sürecini sizin için yönetir.

Boşanma davası için avukatlık ücretleri ne kadardır? Ücreti neler belirlemektedir?

Yasal olarak bir avukatın sizden belirli bir rakamın altında ücret talep etmesi veya hiç ücret talep etmemesi suçtur. Avukatların uzmanlık ve deneyimine göre boşanma davaları ücreti elbette avukattan avukata değişebilmektedir. Boşanma davaları alanında uzmanlaşmış avukatlar boşanma davaları için tecrübe, uzmanlık, dosyanın niteliği gibi faktörler sebebiyle farklı ücret aralıkları belirleyebilir. Bu sebeple çalışmak istediğiniz avukatla iletişime geçerek boşanma davaları ve sizin davanız için nasıl bir ücret belirleyeceğini öğrenebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma yolunda izlenmesi gereken adımlar nelerdir?

Anlasmali Bosanma Yolunda Izlenmesi Gereken Adimlar Nelerdir
Anlaşmalı Boşanma Yolunda Izlenmesi Gereken Adımlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma ile evlilik birliğinin sonlandırılması taraflar arasındaki ilişkinin daha az yıpranması , hukuki açıdan daha hızlı ve pratik olması gibi açılardan avantajlı bir yoldur. Tarafların avukatla temsili halinde izlenecek tüm adımlar alanında uzman avukat tarafından yapılacağı için hak kayıplarına yol açmayacak tarafların çıkarlarını korumasında daha güvenli olacaktır.  

Anlaşmalı boşanma için izlenilmesi gereken adımlar şu şekildedir;

 1. Taleplerin Net ve Açıkça Belirlenmesi: Taraflar öncelikli olarak velayet  nafaka, maddi manevi tazminat, ortak evin durumu, mal paylaşımı, ziynet alacakları gibi konularda açık ve net şekilde anlaşmalıdır.
 2. Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hazırlanması: Taraflar anlaşmış oldukları konulara dair boşanma protokolünü hazırlarlar yahut avukatları aracılığıyla bu protokol hazırlanır. Bu protokolde çocukların velayeti, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi konular açıkça ve soru işaretine yer bırakmayacak şekilde düzenlenir. Tarafların anlaştığı hususlar bu protokolde yer alır. Protokolün hazırlanması dikkat özen ve hukuki bilgi gerektirmektedir.
 3. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Tarafların talepleri doğrultusunda düzenlenen anlaşma protokolünün yanı sıra anlaşmalı davaya ilişkin bir boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Tıpkı protokol gibi anlaşmalı boşanma dilekçesi de uzmanlık ve hukuki bilgi gerektirmektedir.
 4. Davanın Açılması: Anlaşmalı boşanma dilekçesi, anlaşma protokolü ve ekleri mahkemenin istediği harçlar yatırılarak açılır. Ardından mahkeme taraflara bir duruşma günü verir.
 5. Duruşmaya Katılım: Mahkeme tarafından verilen duruşma gününe tarafların katılımı zorunludur. Avukatla temsil edilen taraflar duruşmaya avukatlarıyla katılarak hukuki destek alabilirler.
 6. Protokol Onayı ve Boşanma Kararı: Görülen duruşmada taraflar arasındaki protokolün usülü, maddeleri ve dava dilekçesi tek tek incelenerek tarafların onayı alınır. Son olarak boşanmayı isteyip istemedikleri sorulur. Yapılan inceleme neticesinde hakim uygun görürse protokolü ve boşanma davasını kabul eder.
 7. Boşanmanın Gerçekleşmesi: Mahkemenin uygun görmesi durumunda tarafların boşanmaları gerçekleştirilir ve tebliğ edilir. Herhangi bir itirazın olmaması durumunda boşanma kararı kesinleşir.

Çekişmeli boşanma sürecinde izlenmesi gereken adımlar nelerdir?

Çekişmeli boşanma dosyaları teknik bilgi gerektiren, sürelere dikkatle riayet edilmesi gereken, dilekçelerin özenle hazırlanması gereken, duruşmalarda gerekli beyanların verilmesi gereken hukuki bilgi gerektiren dosyalardır. Çekişmeli dava yoluyla boşanma sürecine giren tarafların bu yoğun hukuki süreci boşanma hukukunda uzman avukatlarla yürütmesi önerilir. Dava sürecinde izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

 1. Dava Sürecine Hazırlık: Tarafların boşanma sebeplerini belirlemeleri gereklidir. Şiddetli geçimsizlik, zina, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi sebeplerin belirlenerek hazırlanacak dava dilekçesi bu zeminde hazırlanır. Delil listeleri , tanık listeleri hazırlanır ve dilekçeye eklenerek dava açılır. Çekişmeli boşanma davalarına ilişkin dilekçeler teknik dilekçelerdir, dava sürecinin en önemli noktalarından biridir, özenle bütün önemli bilgilerin eklenmesi gerekmektedir bu yüzden avukatlardan destek alınması önerilir.
 2. Cevap Dilekçesinin Hazırlanması : Hakkında dava açılan taraf davalı sıfatıyla kendisine tebliğ edilen çekişmeli boşanma davası dilekçesine süresi içerisinde cevap vermelidir. Süreleri kaçıran tarafın hukuki anlamda hak kayıpları olacaktır. Hazırlanacak cevap dilekçesine deliller tanıklar önemli olaylar tek tek yazılmalıdır. Cevap dilekçesi tıpkı dava dilekçesi gibi oldukça önemlidir. Davalı taraf için adeta dava dilekçesi niteliğindedir bu yüzden alanında uzman avukatlardan destek alınması önerilir.
 3. Maddi Durum İncelemesi: Tarafların maddi durumu tespit edilir. Gerekli kurumlara yazılar yazılır, Sosyal İnceleme Raporu hazırlanır bu belgeler karar kurulurken dikkate alınır. Maddi manevi tazminat, çocuğun velayeti, nafaka gibi konularda maddi durum incelemesi önem taşır.
 4. Duruşma Süreci : Tarafların dilekçeleri, beyanlar, tanık beyanları, deliller tek tek incelenir. Mahkemenin yoğunluğuna göre duruşma günleri belirlenir. Çekişmeli boşanma dosyaları  birden fazla celsede karar çıkarılır. Duruşma günlerinin takibi davanın sonucu açısından önemlidir. Avukatla temsil edilen tarafların duruşmalara katılımı zorunlu değildir.
 5. Kararın Kurulması ve İtiraz Süreci: Mahkemenin kurmuş olduğu kararda tarafların dava dilekçeleri, tanıkların beyanları, deliller, Yargıtay kararları gibi faktörler etkilidir. Verilen kararın tebliği neticesinde üst mahkeme yoluna başvuru süreci başlar. Süre içerisinde taraflar boşanma nafaka, velayet, tazminat gibi hususlarda istinaf mahkemelerine başvurabilir.

Çekişmeli boşanma davaları uzman hukuki bilgiler gerektiren teknik davalardır. Sürelere, kanundaki maddelere, Yargıtay’ın yıllara göre boşanma sebebi olarak saydığı hususlara dikkat edilmelidir. Dava için hazırlanan dava , cevap ve beyan dilekçeleri özenle hazırlanmalıdır. Duruşmalarda doğru noktalara dikkat çekilmelidir. Kararın sonucuna göre gidilecek olan istinaf mahkemesine hazırlanacak dilekçe hukuki terimler kullanılarak hazırlanmalıdır. Çekişmeli boşanma sürecinde uzman boşanma avukatı iletişim geçilmesi ve  çalışılması dava sürecinin profesyonelce sürdürülmesine ve kararın lehe şekilde kurulmasına yardımcı olacaktır.

Boşanma sürecinde nafaka hesaplanırken nelere dikkat edilir?

Bosanma Surecinde Nafaka Hesaplanirken Nelere Dikkat Edilir
Boşanma Sürecinde Nafaka Hesaplanırken Nelere Dikkat Edilir?

Nafaka, boşanma veya ayrılık davaları sonucunda, daha az kazanç ve gelire sahip eş yararına yahut tarafların ortak çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması için gereken maddi yardımdır. Nafakanın amacı, boşanma sonrasında daha az kazanç ve gelire sahip olan eşin sosyal statüsünü yani yaşam düzeyini korumaktır. Böylece boşanmanın mali açıdan daha zayıf durumdaki eş üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilmeye çalışılır. İştirak nafakasındaki amaç ise tarafların çocukların eğitim yaşamsal faaliyet sağlık gibi sosyal ve maddi giderlerinin karşılanması için gereken maddi yardımdır. Nafaka çeşitleri şunlardır:

 1. Yoksulluk Nafakası: Gelir düzeyi düşük olan eş lehine verilen nafakadır. Gelir düzeyi düşük tarafın kadın yahut erkek olması farketmemektedir.
 2. Tedbir Nafakası: Boşanma davası sürerken, geçici olarak verilen nafakadır. Bu nafaka türü boşanma gerçekleştikten sonra verilmez.
 3. İştirak Nafakası: Tarafların ortak çocuklarının sağlık ,bakım, sosyal hayat ve eğitim giderleri için verilen nafakadır. Velayetin kadın ya erkekte olması bu nafakanın ödenmesine engel değildir.

Nafakanın temel amacı, boşanma sonrasında yahut boşanma sürecinde ekonomik olarak daha zayıf durumdaki tarafı korumak ve desteklemektir. Bu sayede boşanmanın yarattığı sosyal ve ekonomik eşitsizlikler giderilmeye çalışılır. Ekonomik düzeyi yüksek olan taraf diğer tarafa kadın yahut erkek olmasına bakılmaksızın nafaka ödeyebilir.

Nafaka miktarı belirlenirken pek çok farklı durum değerlendirilir. Şöyle ki;

 • Tarafların sosyal ve ekonomik durumu.
 • Çocuk sayısı.
 • Çocukların eğitim seviyeleri, sağlık durumları.
 • Evlilik süresi.
 • Boşanma sebebi.
 • Tarafların ihtiyaç ve harcamaları.

Tarafların nafaka talepleri dava esnasında pek çok veri toplanarak belirlenir. Nafakanın belirlenmesinde tüm bu verilerin yanı sıra hakimin de takdir yetkisini kullanma hakkı mevcuttur. Yapılan hesaplamanın net bir matematiği yoktur. Nafakanın istenmesi boşanma esnasında boşanma neticesinde ve hatta boşanma sonrasında nafaka artırım davalarında yazılacak dilekçeler mahkemeye sunulacak deliller teknik ve hukuki bilgi gerektirmektedir. Alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışılması neticesinde tarafların gelir düzeyine ve ihtiyaçlarına uygun nafakaya hükmedilmesi olanağı çok daha yüksektir.

Boşanma sürecinde ve boşanma sonucunda çocukların velayeti kimde kalır? Velayet verilirken nelere dikkat edilir?

Bosanma Surecinde Ve Bosanma Sonucunda Cocuklarin Velayeti Kimde Kalir Velayet Verilirken Nelere Dikkat Edilir
Boşanma Sürecinde Ve Boşanma Sonucunda Çocukların Velayeti Kimde Kalır? Velayet Verilirken Nelere Dikkat Edilir?

Çocukların velayeti, boşanma sürecinde mahkeme tarafından uzman görüşleri de alınarak karara bağlanır. Mahkeme karar verirken Yargıtay’ın içtihatlarını ve kanunun gereklerini ve nihayet çocuğun üstü yararını gözeterek karar verir. Açılan davada ve hazırlanan dilekçede kanunun gerekleri ve Yargıtay’ın güncel kararları dikkate alınarak teknik ve hukuki bilgiye yer verilmelidir. Velayet hukukunda uzman avukatlarla çalışılması süreci kolaylaştıracak ve daha profesyonel yönetilmesine yardımcı olacaktır. Velayet, çocuğun bakımı, eğitimi ve korunmasıyla ilgili hakları içerir. İşte velayet konusunda dikkate alınan bazı önemli hususlar:

 1. Çocuğun Üstün Yararı: Hakim, velayet kararı verirken çocuğun üstün menfaatini gözetir. Bu, çocuğun sağlığı, eğitimi, psikolojisi ve geleceği için en iyi olanı seçmeyi amaçlar. Velayet sürecinde çocukların uzun vadede daha iyi olmaları için gerekli tüm araştırmalar yapıldıktan sonra velayetin anne ya da babaya verilmesine hükmedilir.
 2. Çocuğun Yaşı: Çocuğun yaşına göre velayet hakkı değerlendirilir. Örneğin, küçük çocuklar genellikle annenin bakımına daha fazla ihtiyaç duyar. Henüz anne sütüne muhtaç yahut henüz annenin bakımına muhtaç çocukların anneye verilmesi daha olasıdır. Fakat tarafların yaşam tarzları da dikkate alınarak çocukların yaşlarına uygun bir karara bağlanır.
 3. Çocuğun Görüşü: Çocuğun görüşü uzman pedagoglarla görüştürülerek öğrenilir. Çocukların görüşleri de dikkate alınır. Ancak bu, çocuğun yaşına ve olgunluğuna, ayırtım gücüne bağlı olarak değişebilir.
 4. Anne ve Babanın Durumu: Hem annenin hem babanın gelir düzeyi, çocukla ilişkisi hayat tarzları tek tek değerlendirilir.

Velayet kararı, çocuğun üstün yararı/ menfaati gözetilerek hakim tarafından verilir. Her ailenin her çocuğun her boşanma dosyasının içeriği kişiye özeldir hiçbir dosya tam olarak birbirine benzemez. Boşanma ve velayet sürecinde profesyonel hukuki destek almak için alanında uzman avukatlarla çalışmak sürecin istenilen şekilde sonuçlanmasına katkı sağlayacaktır.

Boşanma sürecinde mal paylaşımı nasıl yapılır? Mal paylaşımı davası (Mal rejiminin tasfiyesi) nasıl ilerler?

Bosanma Surecinde Mal Paylasimi Nasil Yapilir Mal Paylasimi Davasi Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasil Ilerler
Boşanma Sürecinde Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır? Mal Paylaşımı Davası (Mal Rejiminin Tasfiyesi) Nasıl Ilerler?

Boşanma sürecinde mal paylaşımı, evlilik birliği içerisinde evlilik birliği sürerken edinilmiş olan mal varlıklarının, boşanma ile birlikte nasıl ve hangi oranlarda taraflar arasında bölüştürüleceğini ifade eder. Mal paylaşımı (mal rejiminin tasfiyesi) davaları hesaplamaya, teknik adımlara ve uzman hukuki bilgiye dayanan davalardır. Güncel Yargıtay kararlarının takip edilmesi elzemdir. Dilekçeler Yargıtay’ın yıllar içerisinde mal paylaşımına ilişkin vermiş olduğu içtihatlar ve güncel kararlar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Dava yolunda izlenmesi gereken adımlar ise şu şekildedir;

 1. Boşanma Davasının Kesinleşmesi: Taraflar arasında görülen boşanma dosyasının anlaşmalı ya da çekişmeli olması farketmeksizin kesinleşmiş olması neticesinde mal paylaşım davaları açılabilir. Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra bekletici mesele yapılmış olan mal rejimi davaları görülmeye başlanır.
 2. Kişisel Malların Ortak Mallardan Ayrılması: Boşanma sürecinde her eş, kendine ait kişisel mallarını geri alır. Bu kişisel mallar, evlilik boyunca edinilmemiş ve sadece bir eşe ait olan mallardır. Örneğin, evlilik öncesi edinilmiş bir taşınmaz veya miras yoluyla gelen bir mal kişisel mal olarak kabul edilir.
 3. Evlilik Birliği İçerisinde Edinilmiş Malların Paylaşımı: Evlilik süresince edinilmiş mallar, 01.01.2022 yılında önce edinilmişse katılım oranınca, bu tarihten sonra edinilmişse  yarı yarıya paylaşılır. Bu mallar, evlilik boyunca ortaklaşa edinilmiş olan taşınmazlar, araçlar, banka hesapları, işletmeler, gelirler ve diğer maddi değerleri içerir. Bu malların değeri ve türüne göre paylaşım yapılır. Yapılan incelemeler bilirkişiler hukukçular aracılığıyla teknik olarak yapılır. Güncel Yargıtay kararlarına vakıf olmak oldukça önemlidir. Alanında uzman avukatlarla çalışmak hazırlanacak dilekçenin ve görülecek olan duruşmaların teknik olarak yeterli olması neticesinde davanın sonucunun lehe olması açısından önem taşıyacaktır.
 4. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Çerçevesinde Mal Paylaşımı: Taraflar anlaşmalı boşanma yoluna giderken hazırlamış oldukları protokol neticesinde bütün mal paylaşımını yapmış olurlar. Hazılanan dilekçe ve protokole ortak mallar ve kişisel mallara dair talepler yazılır ve boşanmanın kesinleşmesi neticesinde mal paylaşımı da yapılmış olur.
 5. Çekişmeli Boşanma Davası ve Mal Paylaşımı: Taraflar arasında ortak malları paylaşımına dair bir anlaşmazlık varsa açıkça ve hukuki dille hazırlanması gereken bir dilekçenin mahkemeye sunulmasıyla mal rejimine ilişkin dava açılmış olacaktır. Hazırlanan dilekçede tarafları isteklerinin açıkça tek tek yazılması, gerekli tüm delillerin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.  Çekişmeli boşanma dosyasının karara çıkmasıyla yargılama süreci başlayacaktır. Dosya tarafların dilekçeleri, gerekli delillerin toplanmasıyla karara bağlanacaktır. Belirtmek gerekir ki teknik davalar olan mal rejimine ilişkin davalarda uzman avukatlarla çalışılması önerilmektedir. Çünkü bütün taleplerin tek tek yazılması gerekli delillerin toplanması güncel Yargıtay kararlarının takip edilmesi gerekmektedir. Yargıtay’ın yıllar içinde vermiş olduğu çeşitli kararlar ve içtihatlar bilinmelidir.
 6. Miras Malları ve Borçlar: Taraflara miras yoluyla gelen mallar genellikle kişisel mal olarak kabul edilir. Ancak bu konuda da detaylı bir inceleme yapılmalı malın değeri hukuki olarak ihtiva ettiği değer doğru tespit edilerek güncel Yargıtay kararları ışığında bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca, evlilik süresince edinilmiş borçlar da paylaşım sırasında dikkate alınacaktır.

Mal paylaşımı davası diğer adıyla mal rejiminin tasfiyesi davası boşanma sürecinin son adımlarından biridir. Boşanma kararı kesinleşen tarafların boşanma neticesinde mal paylaşımı davası aile mahkemelerinde görülmeye başlayacaktır. Hazırlanacak dilekçeler, sunulacak deliller, dinletilecek tanıklar ve görülecek duruşmalar davanın neticesine etki edecektir. Bu süreç oldukça teknik bilgi gerektirmektedir. Mal paylaşımı (mal rejimi tasfiyesi) davalarının alanında uzman avukatlarla takibi hakların korunması, mal paylaşımının doğru ve hakkaniyetle yapılmasına yardımcı olacaktır.

Boşanma ile ilgili bilinmesi gereken anahtar kelimeler ve anlamları

 • Boşanma süreci: Bu terim, boşanma işlemlerinin nasıl yürütüleceği ve neler beklenmesi gerektiği hakkında bilgi arayan kişiler tarafından sıkça kullanılır.
 • Boşanma avukatı: Boşanma davalarında profesyonel yardım almak isteyen bireylerin aradığı bir diğer popüler terimdir.
 • Nafaka: Boşanma sonrası mali destek ile ilgili bilgi arayan kişilerin odaklandığı bir konudur.
 • Velayet: Çocukların bakımı ve velayeti ile ilgili bilgiler, boşanma sürecinde önemli bir yer tutar.
 • Mal paylaşımı: Evlilik birliği içinde edinilen malların nasıl paylaşılacağı, boşanma sürecinde sıkça araştırılan bir konudur.
 • Boşanma danışmanlığı: Psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri, boşanma sürecinde bireyler için önemli bir destek kaynağıdır.
 • Boşanma anlaşması: Tarafların boşanma şartlarını belirledikleri ve anlaşmaya vardıkları resmi belge ile ilgili bilgi arayışı içinde olanlar için kullanılan bir terimdir.
 • Boşanma davası: Mahkeme süreci ve dava ile ilgili prosedürler, boşanma ile ilgili en çok aranan konulardan biridir.

Paylaş:

WhatsApp
Telegram
Email
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Yazdır

Faydalı Bilgiler

Boşanma Avukatı
Çavuşoğlu Hukuk

Boşanma Sürecinde Yapılması Gerekenler

Boşanma süreci evlilik birliğini bitirmek artık devam ettirmek istemeyen tarafların psikolojik olarak yönetmesi gerektiği gibi hukuki olarak yönetmesi gereken bir süreçtir. Boşanma sürecinin hukuki boyutunda alanında uzman avukatlardan destek almak taraflar açısından hem süreci kolaylaştıracak hem de hukuki hak kayıplarının önüne geçecektir. Boşanma sürecine hazırlanırken dikkat etmeniz gerekenler

Devamını Oku >
Türkiye’deki Avukat Sayıları 2024
Genel
Çavuşoğlu Hukuk

Türkiye Avukat Sayısı 2024

01.01.2024 İtibariyle Türkiye’deki Barolara Kayıtlı Avukat Sayıları BARO ADI KADIN AVUKAT SAYISI ERKEK AVUKAT SAYISI TOPLAM AVUKAT SAYISI İstanbul Barosu 32608 29979 62587 Ankara Barosu 11869 11815 23684 İzmir Barosu 6832 6394 13226 Antalya Barosu 3468 3673 7141 Bursa Barosu 2510 3195 5705 Adana Barosu 2106 2354 4460 Konya Barosu 1716 2085 3801 Mersin Barosu

Devamını Oku >
Boşanma Avukatı
Çavuşoğlu Hukuk

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?Nasıl Açılır?

Boşanma türlerinden birisi olan ve aile mahkemelerinde en sık görülen dava türlerinden birisi olan çekişmeli boşanma davası nedir? Şartları ve türleri nelerdir? Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır ve karardan sonra ne olur?

Devamını Oku >

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Detaylı Bilgi için Hemen İletişime Geçiniz