Hırsızlık Suçu

İçindekiler

Hırsızlık suçu nedir?, bir kişinin başkasına ait, başkasının kullanımında olan malı izinsiz olarak alma  kullanma, malı çalma, alıkoyma veya ele geçirme eylemini ifade eder. Türk Ceza Kanunu’nda hırsızlık suçunun malın niteliği ve suçun işleniş şekillerine göre basit ve nitelikli hırsızlık olarak iki ayrı şekilde  TCK md. 141 ve 147 arasında incelenmiştir.

Basit Hırsızlık

Basit hırsızlık, kişinin başkasının mal varlığına izinsiz şekilde girerek malı çalma veya alıkoyma eylemini ifade eder. Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesinde düzenlenmiştir. Basit hırsızlık, genellikle değeri düşük veya orta seviyede olan eşyaların çalınması veya gasp edilmesiyle gerçekleşir.

Basit hırsızlık suçunun işlenmesiyle ilgili hukuki süreç şu şekildedir: Mağdur, hırsızlık olayını derhal yetkililere bildirmelidir. Bu, genellikle kolluk kuvvetlerine (polis, jandarma) başvurmak anlamına gelir. Yetkililere başvuru, suçun soruşturulması ve delillerin toplanması için önemlidir. Kolluk kuvvetleri, olay yeri incelemesi yapar, delilleri toplar ve tanıkların ifadelerini alır. Bu bilgiler, suçun unsurlarının tespiti ve suçlunun kimliğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Basit hırsızlık suçu için kanunda belirlenen ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Hirsizlik Sucu Para Calan Adam
Hırsızlık Suçu Para Çalan Adam Temsili

Nitelikli Hırsızlık

Nitelikli hırsızlık nedir? hırsızlık suçunun belirli bir durumu veya niteliği taşıması halinde ortaya çıkar. Türk Ceza Kanunu’nda nitelikli hırsızlık için farklı maddeler bulunmaktadır. Nitelikli hırsızlık, hırsızlık suçuna ek olarak belirli şartların gerçekleşmesiyle meydana gelir. Bu şartlar, suçun işlendiği yerin niteliği, kullanılan araçlar, suçun işlenme biçimi veya suçun işlendiği zaman dilimi gibi unsurları içerebilir.

Suçun geceleyin işlenmesi halinde; verilecek ceza üçte birine kadar artırılır.

Nitelikli hırsızlıkta suçun eşyanın özelliğine göre nitelikli sayılması:

Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya,

Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya,

Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya,

Bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya,

Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında, elektrik enerjisi için;  hırsızlık suçunun işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hırsızlık Suçunun işlenme şekilleri

Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,

Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,

Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle,

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat takınarak,

Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçük baş hayvan hakkında,

Sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde, işlenmesi halinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ayrıca suçun, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Suçun, elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

Hirsizlik Sucu Para Calan Adam
Hırsızlık Suçu Para Çalan Adam Temsili Görsel

Hırsızlık Suçunda Daha Az Cezayı Gerektirecek Haller

Etkin pişmanlık durumunda cezada indirim söz konusudur , hırsızlık suçunda etkin pişmanlıktan yararlanılabilmektedir.

Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir

Hırsızlık suçunun paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde işlenmesi halinde fail 2 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun bu hali mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Hırsızlık suçunun bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde fail 2 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun bu hali mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikâyet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Hırsızlık suçu yüz karartıcı suçlardan olup sicile işlendiği içim kamu kurum ve kuruluşlarında personel alımı esnasında sorunlara sebebiyet vermektedir. Bu yüzden alanında uzman avukatla bu süreci yürütmek önemlidir.

Yine suçun mağdurları açısından bu sürecin alanında uzman avukatlarla sürdürülmesi uğraşılmış hak kayıplarının yanında uğranılabilecek olanların önlenmesi açısından oldukça kıymetlidir.

Hırsızlık suçuyla ilgili hukuki sürecin adil, şeffaf ve etkili bir şekilde yürütülmesi suçu işleyen kişi için de mağdur için de büyük önem taşır. Adaletin sağlanması, itibarlarının korunması ve toplumda saygın bir ortamın oluşturulması da hedeflenir. Türk Ceza Hukuku’nda Hırsızlık suçuyla ilgili hukuki süreç, olayın bildirilmesi, soruşturma, iddianame, kovuşturma, üst mahkeme ve infaz aşamalarından oluşur. Suçun niteliğine mağdur ve sanığın  durumuna bağlı olarak ceza miktarı yahut beraat kararı belirlenir. Hırsızlık suçuyla tarafların ceza hukukuna hakim ve tecrübeli bir avukat tarafından hırsızlık suçuyla savunulması önem taşımaktadır. Çavuşoğlu Hukuk Bürosu olarak, Ceza Hukuku alanında Hırsızlık suçuyla suçunda uzman avukatlarımızla müvekkillerimize profesyonel hizmet sunuyoruz Ceza Hukukunda sizlere danışmanlık yapmak, savunma stratejileri geliştirmek ve yargı sürecinde hukuki destek sağlıyoruz. Müvekkillerimizin haklarını korumak, adil bir yargı süreci sağlamak ve en iyi sonuçları elde etmek için savunma stratejileri oluşturuyoruz. Kanunlara, güncel Yargıtay kararlarına hakimiyetimiz, analitik düşünme becerilerimiz ve güçlü savunma yeteneklerimizle hukuki süreci en iyi şekilde yönetiyoruz. Ceza Hukuku alanında haklarınızın korunması ve adil bir yargılama süreci için tecrübeli ve uzman kadromuzla hizmet veriyoruz. Ceza Hukuku alanında profesyonel destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Aranan terimler: hırsızlık davası, hırsızlık davası avukatı, tck 141, nitelikli hırsızlık cezası

Paylaş:

WhatsApp
Telegram
Email
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Yazdır

Faydalı Bilgiler

Boşanma Avukatı
Çavuşoğlu Hukuk

Boşanma Sürecinde Yapılması Gerekenler

Boşanma süreci evlilik birliğini bitirmek artık devam ettirmek istemeyen tarafların psikolojik olarak yönetmesi gerektiği gibi hukuki olarak yönetmesi gereken bir süreçtir. Boşanma sürecinin hukuki boyutunda alanında uzman avukatlardan destek almak taraflar açısından hem süreci kolaylaştıracak hem de hukuki hak kayıplarının önüne geçecektir. Boşanma sürecine hazırlanırken dikkat etmeniz gerekenler

Devamını Oku >
Türkiye’deki Avukat Sayıları 2024
Genel
Çavuşoğlu Hukuk

Türkiye Avukat Sayısı 2024

01.01.2024 İtibariyle Türkiye’deki Barolara Kayıtlı Avukat Sayıları BARO ADI KADIN AVUKAT SAYISI ERKEK AVUKAT SAYISI TOPLAM AVUKAT SAYISI İstanbul Barosu 32608 29979 62587 Ankara Barosu 11869 11815 23684 İzmir Barosu 6832 6394 13226 Antalya Barosu 3468 3673 7141 Bursa Barosu 2510 3195 5705 Adana Barosu 2106 2354 4460 Konya Barosu 1716 2085 3801 Mersin Barosu

Devamını Oku >
Boşanma Avukatı
Çavuşoğlu Hukuk

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?Nasıl Açılır?

Boşanma türlerinden birisi olan ve aile mahkemelerinde en sık görülen dava türlerinden birisi olan çekişmeli boşanma davası nedir? Şartları ve türleri nelerdir? Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır ve karardan sonra ne olur?

Devamını Oku >

Detaylı Bilgi için Hemen İletişime Geçiniz